#IAmMother - Stories of Motherhood

Listen to her story

Ubudlelwano bami nabantwana bami ave bubuhle, sengifana nodadewabo kubona. Ngiyababonisa, bayangilalela, bayakhopha, bayasebenza abanye manje, omunye useyaqeda esikoleni. Babika noma yini, siyazwana nabo ngohlobo oluyisimangaliso, bawusizo futhi kakhulu kimina nami ngiyabasiza, bangithatha njengodadewabo noma benezinkinga nje, ngibonga lokho nje.

Ubudlelwano bami buhle kakhulu nabantwana bami. Kuhle futhi uma ungumama ube nobudlelwano nabantwana abangamantombazane.

Read Agrineth’s story in English here

Meet the artist

osmosisliza

I listen and observe whilst I make photographs. The way stories are told and their details shape the way I frame, select and position shapes and people in my photographs. To tell ones story in a safe space is a healing and cathartic act. To listen to stories is a bonding act. Hearing accounts of lived experiences is transformational. It stirs up a new sense of who one is and can be

Website:
http://osmosisliza.wixsite.com/home

Meet more of our mothers

X
X