#IAmMother - Stories of Motherhood

Listen to her story

Into engifuna ukukhuluma ngayo mina, indlela, eish, okufanele siziphathe ngayo thina bantu besifazane, eish, cause e-South Africa akukho right.

Like, kufanele sisebenzise amakhondomu cause kungenzeka utholane nomfana kanti umfana mhlawumbe angakutsheli ukuthi uphozithivu, then bese uyalala nalowo muntu then bese uthola izifo zocansi, like, njengane-AIDS, i-HIV ne-AIDS, ya ya ya. Engingakusho nje ukuthi abantu besifazane baziphathe kahle, bafunde, basebenze, banakekele imindeni yabo. That’s all.

Read Hlengiwe’s story in English here

Meet the artist

osmosisliza

I listen and observe whilst I make photographs. The way stories are told and their details shape the way I frame, select and position shapes and people in my photographs. To tell ones story in a safe space is a healing and cathartic act. To listen to stories is a bonding act. Hearing accounts of lived experiences is transformational. It stirs up a new sense of who one is and can be

Website:
http://osmosisliza.wixsite.com/home

Meet more of our mothers

X
X