#IAmMother - Stories of Motherhood

Listen to her story

Nombuso: Nompilo, yikuphi okuthokozela kakhulu ukuthi usebenzisane nezingane?

Nomphilo: Igama lami ngiwuNompilo. Mina ngiyathanda kakhulu ukuhlala nezingane nje. Njengoba senginowami umntwana, ngiyahlala naye sixoxe, nje sishere izitori, angixoxele ukuthi kwenzakalani esikoleni, nje kube mnandi futhi uma ungumama uhlezi uhleka ngaso sonke isikhathi.

Read Nomphilo’s story in English here

Meet the artist

Mandisa Buthelezi

#IAmMother is a remarkable initiative and I am deeply moved by its drive to ignite conversations on motherhood even in the forgotten rural outskirts of the country. I am inspired by the movement and I thoroughly enjoyed using the medium of photography to engage with the mothers and to add a visual narrative to their stories.

Website:
http://www.mandisab.tumblr.com

Meet more of our mothers

X
X