#IAmMother - Stories of Motherhood

Nomfundo’s Story

“My mom was not married then and it was always known with the nurses at that time, they’re very strict with young girls who had kids when they were still single.” Listen to her story 

Sane’s Story

“… but watching her, how she raises her and also how she communicates with me as the mother, that on its own just makes me appreciate everything that she has done for me …” Listen to her story…

Agrineth’s Story

“Babika noma yini, siyazwana nabo ngohlobo oluyisimangaliso, bawusizo futhi kakhulu kimina nami ngiyabasiza, bangithatha njengodadewabo noma benezinkinga nje, ngibonga lokho nje. …” Listen to her story…

Nwabisa’s Story

“Today ndiyiteacher yasepre-school I have my level 5 because of her, wathi msapha umntana ndiza kumkhulisa, wena hamba iya esikolweni uyofunda. I’ve got a career now I’m a teacher I want to have my degree so that I could go to primary school and be a teacher there, she was the best to me …” Listen to her story…

X
X